Kravet på snabb och flexibel leverans av
IT-tjänster och system ökar.

Köp ett opersonligt Klöver före 31 mars

Se till att du och ditt team sitter på de senaste kunskaperna.

Priset är 36.000 för upp till tre kurser under 2018, oavsett var i världen ni deltar

 • Introduktion till Business Analyses
 • Introduktion till SQL programmering
 • …och många fler!
 • Ökade krav, ont om tid och användarna kräver flexiblare lösningar som effektivt skall lösa deras problem.

  Det ställer stora krav på IT-organisationen som ständigt behöver ta till sig ny kunskap. Kortet kan användas till e-learning, Microsoft OnDemand, klassrumsutbildningar eller anpassade utbildningar hos er.

  Vissa utbildningar kostar två klipp, ring för mer information


  Ni kan delta på kurserna i Stockholm, London, New York eller Washington. Eller live, online via Anyware från Stockholm, Borlänge, Linköping, Malmö eller Göteborg.


  Om Learning Tree

  Branschledande i över 40 år